Uprawnienia – G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe
Wrocław

Aktualne kursy zawodowe

Kursy na podesty ruchome, zwyżki, podnośniki koszowe - Grupa KENA
Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.

Kursy i szkolenia elektryczne, energetyczne, gazowe we Wrocławiu

typu G1, G2 i G3

Grupa Kena prowadzi kursy i szkolenia elektryczne (typu G1), energetyczne (typu G2) i gazowe (typu G2) we Wrocławiu. Pozwalają one zdobyć wiedzę, kompetencje i uprawnienia niezbędne do wykonywania wielu pożądanych na rynku zawodów. Kursy i szkolenia elektryczne (typu G1), energetyczne (typu G2) i gazowe (typu G2) we Wrocławiu przeznaczone są zatem dla osób, które chcą pozyskać lub przedłużyć odpowiednie uprawnienia. W zależności od potrzeb kursantów Grupa Kena przygotowuje do egzaminów z zakresu eksploatacji i dozoru (kategoria “E” i “D”).

Uprawnienia SEP Wrocław - szkolenia Grupa Kena

Grupa Kena we Wrocławiu to wieloletnie doświadczenie, doskonale przygotowana kadra dydaktyczna i nauka praktycznych umiejętności. Dzięki temu szczycimy się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów państwowych przez naszych kursantów.

Kursy i szkolenia elektryczne (typu G1) są niezbędne dla zdobycia uprawnień do pracy przy dozorze i eksploatacji sieci, instalacji i wielu urządzeń elektroenergetycznych. W zależności od potrzeb przygotowujemy kursantów do egzaminów z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu lub czynności kontrolno-pomiarowych.

Kursy i szkolenia energetyczne (typu G2) pozwalają zdobyć kompetencje i uprawnienia niezbędne do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach cieplnych.

Z kolei kursy i szkolenia gazowe (typu G3) organizowane są z myślą o pracownikach potrzebujących uprawnień do pracy przy instalacjach i sieciach gazowych, gazach technicznych czy urządzeniach nisko i wysokociśnieniowych.

Wrocław – Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia typu G1

Grupa Kena organizuje kursy elektryczne we Wrocławiu. Pozwalają one zdobyć uprawnienia elektryczne (tzw. uprawnienia G1) upoważniające do pracy przy urządzeniach, instalacjach i sieciach związanych z produkcją, przetwarzaniem, przesyłaniem oraz zużyciem energii elektrycznej.

Kurs na elektryka organizowany przez Grupa Kena we Wrocławiu skoncentrowany jest nie tylko na nauce teorii, ale również na realnych umiejętnościach. Kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne i wykorzystanie wiedzy w konkretnych sytuacjach, z którymi styka się elektryk w pracy.

Możliwość nabywania, sprawdzenia i doskonalenia umiejętności w czasie kursu elektryka ugruntowuje wiedzę teoretyczną i dokładniej przygotowuje kursantów do wykonywania zawodu. Pozwala też łatwiej zdobyć uprawnienia elektryczne (G1), które musi mieć każdy elektryk.

Kursy elektryczne we Wrocławiu prowadzone przez Grupa Kena przeznaczone są dla osób chcących zdać egzaminy państwowe z zakresu dozoru (kat. D) i eksploatacji (kat. E) urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych. Uprawnienia G1 umożliwiają m.in. pracę z urządzeniami prądotwórczymi o mocy powyżej 50 kW, instalacjami o napięciu do 1 kV, sieciami trakcyjnymi, oświetleniem ulicznym czy aparaturą kontrolno-pomiarową

Wrocław - Uprawnienia elektryczne G1
Wrocław - Uprawnienia Energetyczne G2

Wrocław – Uprawnienia Energetyczne

Uprawnienia typu G2

Wrocław to miasto, w którym Grupa Kena organizuje również kursy i szkolenia energetyczne. Przygotowują one do wykonywania zawodów związanych z obsługą, konserwacją, dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ciepłowniczych. Pozwalają zdobyć niezbędne do takiej pracy uprawnienia energetyczne (tzw. uprawnienia G2).

Aktualne uprawnienia G2 są niezbędne m.in. do obsługi instalacji, turbin i kotłów parowych oraz pieców przemysłowych o mocy przekraczającej 50 kW, a także sprężarek o mocy powyżej 20 kW.

Uprawnienia energetyczne można zdobyć w kategoriach obejmujących obsługę, konserwację, remonty, montaż i czynności kontrolno-pomiarowe. Kursy i szkolenia energetyczne Grupa Kena przygotowują kursantów do egzaminów z jednego lub wielu powyższych zakresów, umożliwiając zdobycie konkretnych, potrzebnych na danym stanowisku kompetencji i uprawnień.

Kursy i szkolenia energetyczne organizowane przez Grupa Kenawe Wrocławiu mogą odbywać się w naszym ośrodku szkoleniowym lub w siedzibie firmowej klienta.

Wrocław – Uprawnienia gazowe

Uprawnienia typu G3

Wrocław jest także miejscem, w którym Grupa Kena organizuje kursy i szkolenia gazowe. To niezbędny element przygotowania do egzaminów niezbędnych, aby uzyskać uprawnienia gazowe (tzw. uprawnienia G3).

Uprawnienia G3, podobnie jak G1 i G2, wydawane są w zakresie eksploatacji (kat. E) oraz dozoru (kat. D). Ponadto dotyczyć mogą obsługi, konserwacji, remontów, montażu lub wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych. Kursy i szkolenia gazowe we Wrocławiu prowadzone przez Grupa Kena pozwalają zdobyć wszystkie wymienione uprawnienia gazowe.

Uprawnienia G3 są niezbędne przy pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi wytwarzającymi, przetwarzającymi, przesyłającymi, magazynującymi i zużywającymi paliwa gazowe. Nasze kursy i szkolenia gazowe przydadzą się zatem m.in. pracownikom mającym kontakt z urządzeniami do produkcji paliw gazowych, rozkładniami, oczyszczalniami, rozlewniami i mieszalniami gazu, sieciami rozdzielczymi i przesyłowymi, turbinami gazowymi czy odbiornikami i urządzeniami wysoko i niskociśnieniowymi.

Wrocław - Uprawnienia gazowe G3