Kurs na podesty ruchome

Profesjonalne kursy i szkolenia na podesty ruchome przejezdne

Aktualne kursy zawodowe – Grupa KENA

Kursy na podesty ruchome, zwyżki, podnośniki koszowe - Grupa KENA
Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.

Kursy na podesty ruchome (przejezdne)

Profesjonalne kursy operatorów podestów ruchomych (zwyżki)

Grupa KENA oferuje profesjonalne kursy i szkolenia zawodowe. Wybierając szkolenia na podesty ruchome zdobywasz umiejętności oraz kwalifikacje, które są niezbędne do pracy jako operator podestów ruchomych. Zainwestuj w siebie i przyjdź na kurs na podesty ruchome. Do obsługi różnego rodzaju podestów ruchomych niezbędne są uprawnienia operatora podestu wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Od kilku lat nie obowiązuje już podział na podesty ruchome kategorii IP i kategorii IIP. Obecnie w ich miejsce wprowadzono nazwę podesty ruchome przejezdne. Grupa KENA prowadzi szkolenia operatorów podestów zakończone egzaminem przez komisją UDT. Biorąc udział w kursie na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) w trakcie jednego szkolenia zyskujesz uprawnienia do obsługi urządzeń podnośnikowych takich jak:

Podesty wolnobieżne (podnośniki nożycowe, podnośniki teleskopowe, przegubowe – określane jako nożycówki, podnośniki koszowe, podesty masztowe).

Podesty samojezdne (podnośniki montowane na samochodach – potocznie określane jako zwyżki samochodowe).

Podesty przewoźne (podnośniki montowane na przyczepkach, tzw. podesty pająki, pajączki).

Kursy zawodowe na podesty ruchome - Grupa KENA

Kurs na podesty wolnobieżne (nożycowe) UDT

Kurs na podesty ruchome obejmuje m.in. następujące zagadnienia wymagane na egzaminie UDT: 

  • typy podestów ruchomych: nożycowe, przewoźne, przejezdne wolnobieżne itp.
  • budowa podestów ruchomych
  • eksploatacja podestów ruchomych
  • BHP
  • zajęcia praktyczne

Nasze kursy na podesty ruchome pozwalają zatem nabyć kompleksowe kwalifikacje do pracy na stanowisku operatora tych urządzeń. Szkolenia operatorów podestów ruchomych kończą się egzaminem UDT i wydaniem uprawnień do obsługi podestów ruchomych.

Sprawdź jak powinny wyglądać KURSY ZAWODOWE na podesty ruchome!

Kurs na podesty wolnobieżne (nożycowy, koszowy)

Kurs na podesty wolnobieżne (nożycowy, koszowy)

Dzięki ukończeniu kursu na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) w Grupie KENA nabywasz uprawnienia do obsługi podestów wolnobieżnych. Do takich podestów należną podnośniki nożycowe – potocznie nazywane jako nożycówki, teleskopowe oraz przegubowe najczęściej znane jako podnośniki koszowe). Kursy na podesty ruchome wolnobieżne przygotowują do egzaminu UDT, którego zdanie uprawnia do korzystania z podestów ruchomych różnych marek.

Kurs na podest samojezdny (zwyżka samochodowa)

Kurs na podest samojezdny (zwyżka samochodowa)

Kurs na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) w Grupie KENA umożliwia uzyskanie uprawnień do obsługi podestów samojezdnych. Tego rodzaju urządzenia – podnośniki montowane na samochodach najczęściej określane są jako zwyżki samochodowe.

Kurs na podest przewoźny (pajączek)

Kurs na podest przewoźny (pajączek)

Nasze kursy na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) pozwalają także na uzyskanie uprawnień operatora podestów przewoźnych. Te specyficzne urządzania to podnośniki montowane na przyczepkach ciągniętych przez inne pojazdy. Podesty przewoźne ze względu na swój wygląd są często określane podestami pająkami czy pajączkami.

Kurs operatora podestów ruchomych (zwyżek) składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej nasz zespół wykwalifikowanych trenerów wykorzystuje multimedialne prezentacje i filmy, co pozwala na szybkie przyswojenie wiedzy dotyczącej pytań egzaminacyjnych UDT. Natomiast część praktyczna kursu podestów przejezdnych umożliwia opanowanie manewrów wymaganych na egzaminie UDT. Przyjdź do nas i zdobądź uprawnienia na podesty ruchome (zwyżki)!

Kurs na podesty ruchome kończy się egzaminem państwowym UDT. Wydawane uprawnienia na podesty ruchome są ważne przez 5 lat i uprawniają do obsługi podestów wolnobieżnych, samojezdnych i przewoźnych.

Najczęstsze pytania dotyczące kursów na podesty ruchome (zwyżki)

(podnośniki nożycowe, masztowe, przewoźne, podnośniki koszowe)

Aktualne ceny kursu na podesty ruchome przejezdne wynoszą między 600 a 1000 zł. Ciągle wysoka inflacja powoduje, że ceny szkoleń operatorów podestów ruchomych stale rosną. Dodatkowo istotną cześć kosztów kursu operatora podestów ruchomych (zwyżek) stanowi opłata za egzamin UDT, która od 09 lutego 2023 r. wynosi 237,98 zł.

Dla szkoleń firmowych Grupa KENA oferuje indywidualnie negocjowane ceny, a dla klientów indywidualnych oferujemy atrakcyjne promocje. Dzięki temu ceny kursów na podesty ruchome przejezdne są jeszcze bardziej atrakcyjne.

W Grupie KENA kurs operatora podestów ruchomych (zwyżek) składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie zajęć teoretycznych w Grupie KENA korzystamy m.in. z multimedialnych prezentacji, filmów instruktażowych, testów. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej pracy z podestami ruchomymi (zwyżkami). Kursy na podesty ruchome przejezdne prowadzimy w nowoczesnych salach szkoleniowych. Część praktyczna kursów na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) uwzględnia najnowsze wytyczne UDT i pozwala na opanowanie manewrów wymaganych na egzaminie UDT.

Na kurs na podesty ruchome (zwyżki) może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora podestów ruchomych (zwyżek).

Wydawane przez Urzędu Dozoru Technicznego uprawnienia na podesty ruchome przejezdne (zwyżki) są ważne przez 5 lat i uprawniają do obsługi podestów wolnobieżnych, samojezdnych i przewoźnych.