Uprawnienia – G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe

Profesjonalne kursy i szkolenia sepowskie G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe

Uprawnienia elektryczne (G1), energetyczne (G2) i gazowe (G3)

Profesjonalne kursy elektryczne, energetyczne i gazowe dla firm i pracowników.

Grupa KENA oferuje profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3 czyli elektryczne, energetyczne i gazowe. Obecnie szczególnie polecamy kursy elektryczne, które uprawniają do montażu fotowoltaiki. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia kursów typu G1, G2 i G3. Jako jedna z niewielu firm w Polsce oferujemy pełny zakres uprawnień typu G1 (grupa 1 – pkt. 1-10), typu G2 (grupa 2 – pkt. 1-10) typu G3 (grupa 3 – pkt. 1-10). Kursy elektryczne, energetyczne i gazowe organizowane są dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia tzw. G1, G2 i G3. Skierowane są m.in. do elektryków, monterów instalacji fotowoltaicznych, ciepłowników, osób obsługujących sprężarki, gazy techniczne, instalacje gazów w szpitalach lub też palaczy. Szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe pozwalają na nabycie uprawnień przez eksploatujących i dozorujących urządzenia i sieci energetyczne, cieplne i gazowe. Szkolenia G1, G2 i G3 prowadzimy w naszym ośrodku bądź w siedzibie Klienta na terenie Polski.

Uprawnienia G1 – UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE

Kursy elektryczne uprawniające do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Kursy i uprawnienia elektryczne G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz montażem instalacji fotowoltaicznych. Kursy  G1 (elektryczne) są organizowane dla osób pragnących uzyskać bądź też przedłużyć uprawnienia elektryczne. W zależności od wiedzy i doświadczenia kandydatów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G1 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też w zakresie uprawnień kontrolno-pomiarowych.

Uprawnienia - G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe

Kursy typu G1 – elektryczne

Grupa 1 – kursy i uprawnienia typu G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych takich jak:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia G2 – UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Szkolenia i uprawnienia energetyczne G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych. Kursy G2 są organizowane dla pracowników chcących otrzymać lub odnowić uprawnienia energetyczne. Na podstawie wiedzy i doświadczenia kursantów komisja państwowa przyznaje uprawnienia G2 (energetyczne) w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Uprawnienia - G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe

Kursy typu G2 – energetyczne

Grupa 2 – kursy i uprawnienia typu G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych takich jak:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia G3 – UPRAWNIENIA GAZOWE

Kursy dające uprawnienia gazowe G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Szkolenia G3 (gazowe) są skierowane do osób chcących uzyskać lub też odnowić uprawnienia gazowe. W zależności od wiedzy i doświadczenia uczestników szkolenia komisja państwowa przyznaje uprawnienia gazowe G3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu bądź też uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Uprawnienia - G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe

Kursy typu G3 – gazowe

Grupa 3 – kursy i uprawnienia typu G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych takich jak:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Każda kategoria uprawnień typu G1, G2 i G3 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne (uprawnienia „E”) i/lub dozorowe (uprawnienia „D”).

Kursy G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) i G3 (elektryczne) kończą się egzaminem państwowym przed komisją państwową. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat. Zajęcia odbywają w naszym ośrodku bądź w siedzibie naszego Klienta!

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Sprawdź jak powinny wyglądać kursy ZAWODOWE dające uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe!

Kontakt | Grupa KENA

Sprawdź nasz FB: Grupa KENA | Facebook