Strona główna

Grupa KENA – Kursy i szkolenia zawodowe

Zapraszamy na kursy zawodowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z kursów zawodowych: szkoleń na wózki widłowe, podesty ruchome, suwnice, HDS i na uprawnienia elektryczne (tzw. SEP G1), uprawnienia energetyczne (tzw. SEP G2)  i gazowe (tzw. SEP G3).

Grupa KENA od wielu lat specjalizuje się w prowadzeniu kursów zawodowych. Ciągle się rozwijamy i wykorzystujemy najnowsze technologie multimedialne, interaktywne prezentacje. Wyróżnia nas najwyższa jakość szkoleń, czego potwierdzeniem są referencje wielu krajowych firm i międzynarodowych koncernów. Zaufaj potentatowi kursów zawodowych! Grupa KENA co roku szkoli kilkuset profesjonalnych operatorów wózków widłowych, podestów ruchomych, HDS i suwnic. Ciągle się zmieniamy, aby szkolić coraz skuteczniej! Wszystkie nasze kursy zawodowe kończą się egzaminem państwowym i wydaniem uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie sprawiają, że warto nam zaufać!

Serdecznie zapraszamy na kursy zawodowe:

 • szkolenia na wózki widłowe dawnej kat. IWJO i IIWJO,
 • szkolenia na suwnice i hakowego,
 • szkolenia na podesty ruchome,
 • szkolenia na tzw. HDS (żurawie przewoźne i przenośne),
 • szkolenia dające uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe czyli typu G1, G2 i G3.

Zaufaj profesjonalistom – Grupa KENA Laureatem Złotych Orłów Kształcenia 2018-2021!

Kontakt | Grupa KENA

Sprawdź, jak powinny wyglądać kursy zawodowe!

Zobacz najnowsze zdjęcia z naszych kursów!

Aktualności

Kursy na wózki widłowe - Kędzierzyn-Koźle Wrocław Opole Katowice

Kurs na wózki widłowe

Grupa KENA specjalizuje się w profesjonalnych kursach na wózki jezdniowe. Posiadamy wyjątkowo bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń operatorów wózków widłowych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Z naszych profesjonalnych szkoleń operatorów wózków widłowych skorzystało już wiele międzynarodowych koncernów i firm krajowych m.in. w Kędzierzynie-Koźlu, Strzelcach Opolskich, Opolu, Katowicach, Wrocławiu oraz w całej Polsce. Nasze szkolenia na wózki widłowe wyróżniają się najwyższą jakością, co potwierdzają nasze referencje.

Profesjonalnie wyszkoleni operatorzy wózków widłowych od kilku lat są najbardziej poszukiwanymi pracownikami w kraju i za granicą! Szczególnie w czasach pandemii pracownicy z uprawnieniami UDT na wózki widłowe mają doskonałe perspektywy pracy w logistyce w całej Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej.

Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie państwowym egzaminem UDT.

Kursy na wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem (tzw. JCB, Manitou, Merlo)

Grupa KENA od wielu lat oferuje także specjalistyczne kursy na wózki ze zmiennym wysięgiem (tzw. telehandlers, JCB, Manitou, Merlo) oraz operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Posiadamy bardzo bogate doświadczenie w szkoleniu operatorów wózków, które dawnej stanowiły tzw. kategorię IWJO. Sprzęt ten ze względu na swoją ogromną wartość i zagrożenie jakie może stwarzać w przypadku jego błędnej obsługi wymaga szczególnie profesjonalnego przygotowania operatorów i dużej wiedzy trenerów. Wózki widłowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem stanowią elitę wózków jezdniowych, dlatego wykorzystywane są w największych, międzynarodowych koncernach produkcyjnych i logistycznych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej. Grupa KENA od wielu lat prowadzi najwyższej jakości szkolenia na wózki ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem. Nie ryzykuj! Nasze doświadczenie i wiedza są do Twojej dyspozycji! Nasze szkolenia na wózkach ze zmiennym wysięgiem oraz operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem wybrało wiele międzynarodowych koncernów z Polski, Niemiec oraz innych krajów. Najwyższej klasy specjaliści – operatorzy wózków specjalizowanych to najbardziej poszukiwani pracownicy w kraju!

Specjalistyczny kurs na wózki  ze zmiennym wysięgiem (tzw. JCB, Manitou, Merlo) kończy się egzaminem wewnętrznym, a następnie państwowym egzaminem UDT.

Wozek widlowy
Kursy na wózki widłowe kat. IWJO – Grupa KENA

Kursy na suwnice - Kędzierzyn-Koźle Wrocław Opole Katowice

Kurs na suwnice

Grupa KENA oferuje profesjonalne szkolenia operatorów suwnic oraz hakowych dla firm i osób prywatnych. Suwnice są coraz częściej wykorzystywane w logistyce, w halach produkcyjnych oraz magazynach. Nasze wyjątkowo bogate doświadczenie sprawia, że warto nam zaufać! Szkoliliśmy operatorów suwnic dla znanych, międzynarodowych koncernów i wielu krajowych firm. Kurs na suwnice kończy się egzaminem państwowym UDT. Wydawane uprawnienia operatora suwnic są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi suwnic danego typu. Kurs hakowego kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Suwnica

Uprawnienia G1, G2, G3 - Kędzierzyn-Koźle Wrocław Opole Katowice

Uprawnienia typu G1, G2, G3 – elektryczne, energetyczne, gazowe (tzw. SEP)

Grupa KENA oferuje w profesjonalne kursy na uprawnienia typu G1, G2 i G3 czyli elektryczne, energetyczne i gazowe. Każda kategoria uprawnień czyli G1, G2 i G3 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne (tzw. uprawnienia „E”) i/lub dozorowe (tzw. uprawnienia „D”). Kursy elektryczne, energetyczne i gazowe (tzw. SEP G1-G3) kończą się egzaminem przed komisją państwową. Wydawane uprawnienia kategorii G1, G2 i G3 są ważne przez 5 lat. W Grupie KENA możesz zdobyć wszelkie możliwe uprawnienia tzn. elektryczne G1 (grupa 1 – pkt. 1-10), energetyczne G2 (grupa 2 – pkt. 1-10) i gazowe G3 (grupa 3 – pkt. 1-10). Zajęcia odbywają w naszym ośrodku w Kędzierzynie-Koźlu bądź też w siedzibie naszych Klientów na terenie całej Polski.

Uprawnienia typu G1 – elektryczne

Grupa 1 – kursy i uprawnienia typu G1 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych takich jak:

 1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego,
 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,
 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia elektrotermiczne,
 6. Urządzenia do elektrolizy,
 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
 8. Elektryczna sieć trakcyjna,
 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji: sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia typu G2 – energetyczne

Grupa 2 – kursy i uprawnienia typu G2 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych takich jak:

 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy od 50 kW wzwyż, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW,
 3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW,
 6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW,
 7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 9. Piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.

Uprawnienia typu G3 – gazowe

Grupa 3 – kursy i uprawnienia typu G3 są przeznaczone dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych takich jak:

 1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu,
 2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie,
 3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu),
 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
 7. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa,
 8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW,
 9. Turbiny gazowe,
 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1-9.
Uprawnienia SEP G1, G2, G3

Kursy na podesty ruchome - Kędzierzyn-Koźle Wrocław Opole Katowice

Kurs na podesty ruchome

Grupa KENA poleca profesjonalne szkolenia operatorów podestów ruchomych. Operatorzy podestów są poszukiwanymi pracownikami, ponieważ podesty ruchome są coraz częściej wykorzystywane przez firmy budowlane, remontowe czy reklamowe. Jesteśmy partnerem godnym zaufania, a z naszych kursów na podesty ruchome skorzystało już bardzo wiele firm krajowych i międzynarodowych koncernów, co potwierdzają nasze referencje. Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty. Intensywne zajęcia teoretyczne oraz praktyczne umożliwiają podjęcie pracy na dowolnym typie podestu. Kurs na podesty ruchome kończy się egzaminem państwowym UDT. Wydawane uprawnienia operatora podestów ruchomych są ważne bezterminowo.

Potesty