Kurs na suwnice

Profesjonalne kursy obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Aktualne kursy zawodowe – Grupa KENA

Kurs operatora suwnic oraz hakowego

(uprawnienia UDT na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia)

Zapraszamy na profesjonalne kursy na suwnice w Grupie KENA! Wybierając nasze szkolenia na suwnice, zdobywasz wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy operatora suwnic bądź hakowego. Zainwestuj w siebie i przyjdź na kurs obsługi suwnic. Aby obsługiwać różne rodzaje suwnic niezbędne są uprawnienia operatora suwnic wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Dawne kategorie uprawnień suwnic: podział na suwnice kategorii IIS (suwnice sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo) i suwnice kategorii IS (suwnice sterowane z kabiny) nie obowiązuje już od kilku lat. Obecnie Grupa KENA prowadzi szkolenia na suwnice ogólnego przeznaczenia zakończone egzaminem UDT. Dodatkowo w ramach kursu na suwnice zyskujesz uprawnienia operatora suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych zarówno z kabiny jak i poziomu roboczego.

Zapisując się na szkolenie operatorów suwnic zdobywasz kwalifikacje cenione na rynku pracy. Ukończenie kursu na suwnice oznacza, że ​​możesz pracować na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Na przyszłych operatorów suwnic czeka możliwość zatrudnienia na budowach, w halach produkcyjnych czy magazynach. Suwnice wykorzystywane są także w portach czy platformach wiertniczych. Praca na stanowisku operatora suwnic przynosi wiele korzyści, w tym lepsze zarobki i większe możliwości rozwoju kariery.

Grupa KENA jako profesjonalna firma szkoleniowa posiad wieloletnie doświadczenie w organizacji kursów na suwnice. Nasi doświadczeni trenerzy pomogą Ci zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności aby bezpiecznie obsługiwać suwnice, wciągniki i wciągarki. Wykorzystaj swoją szansę aby zostać operatorem suwnic.

Suwnica

Uprawnienia na suwnice UDT

Do eksploatacji suwnic wymagane są odpowiednie kompetencje uprawnienia, które uzyskasz podczas kursu na suwnice. Kurs operatora suwnic składa się z części teoretycznej szkolenia operatorów oraz praktycznej obsługi suwnicy. Zajęcia teoretyczne składają się z multimedialnych prezentacji – omawiane są pytania egzaminacyjne z zakresu budowy, działania i zasad bezpiecznej eksploatacji suwnic oraz urządzeń dźwigowych. Zajęcia praktyczne służą do opanowania manewrów wymaganych na egzaminie UDT. Nasze kursy operatora suwnic to najlepszy sposób na zdanie egzaminu UDT i uzyskać zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Szkolenie na operatora suwnic obejmuje następujące zagadnienia: 

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • ogólne wiadomości o suwnicach, podział i typy suwnic
 • budowa i obsługa suwnic
 • eksploatacja suwnic
 • BHP (obowiązki operatora suwnic)
 • zajęcia praktyczne

Podczas zajęć na bieżąco monitorujemy postępy operatorów. W trakcie kursu na suwnice przeprowadzamy bezpłatny egzamin wewnętrzny połączony z powtórką materiału i przygotowaniem do egzaminu UDT. Dzięki temu znacznie łatwiej zdobędziesz uprawnienia na suwnice, wciągniki i wciągarki. Po skończeniu kursu na suwnice UDT nie będzie problemu z poszukiwaniem pracy – szkolenie na operatora suwnic daje bezpieczne i dobrze płatne zatrudnienie w szeroko pojętym przemyśle i transporcie.

Kurs na suwnice ogólnego przeznaczenia kończy się egzaminem państwowym UDT. Wydawane przez UDT zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne 10 lat.

Sprawdź jak powinny wyglądać KURSY ZAWODOWE na suwnice!

Kurs hakowego

Grupa KENA od wielu lat prowadzi również szkolenia hakowych. Po ukończeniu naszego kursu na hakowego będziesz mógł obsługiwać różnego rodzaju urządzenia dźwigowe wyposażone w hak. Dostarczymy Ci odpowiednią wiedzę teoretyczną i nauczymy Cię w praktyce, jak posługiwać się maszynami posiadającymi hak. Dysponując uprawnieniami hakowego, z łatwością znajdziesz pracę w przemyśle, branży budowlanej i remontowej oraz transporcie.

Kurs hakowego kończy się egzaminem wewnętrznym w Grupie KENA oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Kurs hakowego obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólne wiadomości o dźwignicach,
 • przepisy dozoru technicznego,
 • rodzaje zawiesi i sprzętu pomocniczego oraz sposoby wykonywania zawiesi,
 • eksploatacja zawiesi oraz haków,
 • obowiązki operatora hakowego,
 • BHP w transporcie wewnątrzzakładowym,
 • zajęcia praktyczne hakowego;

Sprawdź jak powinny wyglądać kursy ZAWODOWE na hakowego!

Hakowy w akcji

Najczęstsze pytania dotyczące kursów na suwnice

(suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia)

Ceny kursu na suwnice wynoszą między 600 a 1000 zł. Ciągle wysoka inflacja powoduje, że trzeba liczyć się ze stałym wzrostem cen szkoleń operatorów suwnic. Dodatkowo istotną cześć kosztów kursu operatora suwnic stanowi opłata za egzamin UDT, która od 09 lutego 2023 r. wynosi 237,98 zł.

Dla szkoleń firmowych Grupa KENA oferuje indywidualnie negocjowane ceny, a dla klientów indywidualnych oferujemy atrakcyjne promocje. Dzięki temu cena kursu na suwnice jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

Szkolenie operatora suwnic (wciągarek i wciągników) obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i część praktyczną. W ramach części teoretycznej w Grupie KENA korzystamy m.in. z multimedialnych prezentacji, filmów instruktażowych. Pozwala to na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznej pracy z suwnicami. Kursy na suwnice prowadzimy w nowoczesnych salach szkoleniowych, a w przerwach na uczestników szkolenia na suwnice czeka kącik kawowy. Część praktyczna kursów na suwnice uwzględnia najnowsze wytyczne UDT i pozwala na opanowanie manewrów wymaganych na egzaminie UDT.

Szkolenia na suwnice (tak jak inne szkolenia zawodowe np. kursy na wózki widłowe, podesty ruchome) są okresowo dofinansowywane z Krajowego Funduszu Szkoleń. Pracodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 %, a w przypadku mikro przedsiębiorców nawet 100% kosztów szkolenia. Wnioski o dofinansowanie przyjmują Powiatowe Urzędy Pracy i tam należy uzyskać informacje czy aktualnie jest dostępne dofinansowanie kursów na suwnice.

W przypadku osób bezrobotnych posiadających gwarancje zatrudnienia przez cały rok dostępne są bezpłatne kursy zawodowe z Urzędu Pracy. Lokalne Urzędy Pracy organizują także dodatkowe bezpłatne szkolenia skierowane do osób bezrobotnych, które chcą podnieść lub uzupełnić swoje kwalifikacje.

W kursie na suwnice (wciągniki i wciągarki) może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Nie, termin ważności uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia wynosi 10 lat.

Kurs na suwnice w Grupie KENA zakończony egzaminem UDT daje uprawnienia do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.