Uprawnienia – G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe
Głubczyce

Aktualne kursy zawodowe

Kursy na podesty ruchome, zwyżki, podnośniki koszowe - Grupa KENA
Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.

Kursy i szkolenia elektryczne, energetyczne, gazowe w Głubczycach

typu G1, G2 i G3

Grupa Kena – to firma o uznanej na rynku marce, specjalizująca się w organizacji kursów zawodowych oraz prowadzenia szkoleń na uprawnienia elektryczne (G1), energetyczne (G2) oraz gazowe (G3) w Głubczycach. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów, pozwoliło nam na wypracowanie najlepszych rozwiązań szkoleniowych przy udziale nowoczesnych technologii i wyrazistych prezentacji multimedialnych.

Uprawnienia SEP Głubczyce - szkolenia Grupa Kena

Wszystkie kursy i szkolenia realizowane mogą być zarówno w ośrodku wskazanym przez Grupy Kena lub w siedzibie klienta w Głubczycach oraz na terenie całego kraju. Prowadzone kursy pozwalają przydłużyć bądź uzyskać uprawnienia typu G1, G2 czy G3, które umożliwiają kontynuowania albo zdobycie pracy w branży elektrycznej, energetycznej oraz gazowej.

Kursy i szkolenia elektryczne (typu G1) kończą się egzaminem na uprawnienia umożliwiające realizację zadań w obrębie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji, a także sieci związanych z produkcją, przetwarzaniem, przesyłem oraz zużyciem energii elektrycznej.

Kursy i szkolenia energetyczne (typu G2) przeznaczone są dla osób, które mają do czynienia z eksploatacją i dozorowaniem urządzeń/instalacji i sieci przetwarzających oraz zużywających ciepło.

Kursy i szklenia gazowe (typu G3) dedykowane są osobom, które zajmują się dozorem i eksploatacją systemów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i spalaniem paliw gazowych.

Grupa Kena w Głubczycach oferuje profesjonalne i kompleksowe kursy na uprawnienia m. in. dla elektryków, energetyków/ciepłowników, gazowników – w pełnym zakresie, tj. pkt. 1-10.

Głubczyce – Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia typu G1

Grupa Kena organizuje i prowadzi szkolenia na uprawnienia elektryczne w Głubczycach. Kompleksowe uprawnienia G1 wydawane są w kategorii dozoru (D), a także eksploatacji (E). Umożliwiają one bezpośrednią eksploatację i/lub dozorowanie osób pracujących przy urządzeniach/instalacjach i sieciach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i zużyciem energii elektrycznej. Uprawnienia te musi posiadać każdy elektryk. W zakresie eksploatacji, kursy elektryczne G1 dają możliwość kontunuowania lub podjęcia zatrudnienia na stanowiskach obsługi, konserwacji, modernizacji/remontu oraz montażu systemów kontrolno-pomiarowych. Kurs elektryka w Głubczycach umożliwia m. in. pracę z urządzeniami prądotwórczymi o mocy powyżej 50 kW, instalacjami o napięciu do 1 kV, sieciami trakcyjnymi, oświetleniem ulicznym czy aparaturą kontrolno-pomiarową. Grupy Kena jak i miasto Głubczyce umożliwia poprzez kurs na elektryka, który może odbyć się w ośrodku wyznaczonym przez Grupy Kena, mieście Głubczyce albo w innej lokalizacji na terenie Polski, dogodnej dla klienta.

Głubczyce - Uprawnienia elektryczne G1
Głubczyce - Uprawnienia Energetyczne G2

Głubczyce – Uprawnienia Energetyczne

Uprawnienia typu G2

Grupa Kena organizuje także profesjonalne kursy na uprawnienia energetyczne w Głubczycach dla ciepłowników i osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorowaniem urządzeń, instalacji czy sieci energetycznych, w tym np. palaczy. Uprawnienia G2 dają m. in. możliwość obsługi instalacji, turbin czy kotłów parowych na różnego rodzaju paliwa o mocy ponad 50 kW, sprężarek o mocy powyżej 20 kW albo piece przemysłowe (powyżej 50 kW). Kursy i szkolenia energetyczne w Głubczycach odbywają się w siedzibie klienta. Uprawnienia energetyczne G2 są ważne przez okres 5 lat, później wymagane jest ich sukcesywne odnawianie oraz wzbogacanie wiedzy branżowej. Zdobyta w Głubczycach wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne – pozwalają na nadanie przez państwową komisję uprawnień typu G2, dzięki którym można wykonywać obsługę, konserwację, remonty oraz montaże w obrębie sieci przetwarzających ciepło.

Głubczyce – Uprawnienia gazowe

Uprawnienia typu G3

Głubczyce to miejsce, w którym Grupa Kena przeprowadza kompleksowe szkolenia na uprawnienia gazowe, ale kursy G3 z powodzeniem mogą odbyć się też poza województwem opolskim (w siedzibie zamawiającego). Uprawnienia G3 dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń/instalacji/sieci związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zużywaniem paliw gazowych. Kursy i szkolenia gazowe w Głubczycach dedykowane są dla osób, które chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia G3, umożliwiające obsługiwanie, konserwowanie, modernizację i/lub nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową. Uprawnienia gazowe w Głubczycach, dają możliwość pracy m. in. z urządzeniami do produkcji, uzdatniania, rozlewu czy magazynowania paliw gazowych, obsługi rozdzielczych sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa i przesyłowych sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa oraz innych instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej/poniżej 5 kPa. Uprawnienia gazowe wydawane są w Głubczycach na 5 lat. Uprawnienia G3 skierowane są także dla pracowników zajmujących się obsługą urządzeń/instalacji na gazy techniczne w szpitalach.

Głubczyce - Uprawnienia gazowe G3