Uprawnienia – G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe
Głubczyce

Aktualne kursy zawodowe

Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.Grupa KENA
Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.Grupa KENA
Kurs na wózki widłowe, uprawnienia na wózki widłowe UDT.Grupa KENA

Kursy i szkolenia elektryczne, energetyczne, gazowe w Głubczycach

typu G1, G2 i G3

Grupa Kena – to firma o uznanej na rynku marce, specjalizująca się w organizacji kursów zawodowych oraz prowadzenia szkoleń na uprawnienia elektryczne (G1), energetyczne (G2) oraz gazowe (G3) w Głubczycach. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu kursów, pozwoliło nam na wypracowanie najlepszych rozwiązań szkoleniowych przy udziale nowoczesnych technologii i wyrazistych prezentacji multimedialnych.

Uprawnienia SEP Głubczyce - szkolenia Grupa Kena

Wszystkie kursy i szkolenia realizowane mogą być zarówno w ośrodku wskazanym przez Grupy Kena lub w siedzibie klienta w Głubczycach oraz na terenie całego kraju. Prowadzone kursy pozwalają przydłużyć bądź uzyskać uprawnienia typu G1, G2 czy G3, które umożliwiają kontynuowania albo zdobycie pracy w branży elektrycznej, energetycznej oraz gazowej.

Kursy i szkolenia elektryczne (typu G1) kończą się egzaminem na uprawnienia umożliwiające realizację zadań w obrębie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji, a także sieci związanych z produkcją, przetwarzaniem, przesyłem oraz zużyciem energii elektrycznej.

Kursy i szkolenia energetyczne (typu G2) przeznaczone są dla osób, które mają do czynienia z eksploatacją i dozorowaniem urządzeń/instalacji i sieci przetwarzających oraz zużywających ciepło.

Kursy i szklenia gazowe (typu G3) dedykowane są osobom, które zajmują się dozorem i eksploatacją systemów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i spalaniem paliw gazowych.

Grupa Kena w Głubczycach oferuje profesjonalne i kompleksowe kursy na uprawnienia m. in. dla elektryków, energetyków/ciepłowników, gazowników – w pełnym zakresie, tj. pkt. 1-10.

Głubczyce – Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia typu G1

Grupa Kena organizuje i prowadzi szkolenia na uprawnienia elektryczne w Głubczycach. Kompleksowe uprawnienia G1 wydawane są w kategorii dozoru (D), a także eksploatacji (E). Umożliwiają one bezpośrednią eksploatację i/lub dozorowanie osób pracujących przy urządzeniach/instalacjach i sieciach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i zużyciem energii elektrycznej. Uprawnienia te musi posiadać każdy elektryk. W zakresie eksploatacji, kursy elektryczne G1 dają możliwość kontunuowania lub podjęcia zatrudnienia na stanowiskach obsługi, konserwacji, modernizacji/remontu oraz montażu systemów kontrolno-pomiarowych. Kurs elektryka w Głubczycach umożliwia m. in. pracę z urządzeniami prądotwórczymi o mocy powyżej 50 kW, instalacjami o napięciu do 1 kV, sieciami trakcyjnymi, oświetleniem ulicznym czy aparaturą kontrolno-pomiarową. Grupy Kena jak i miasto Głubczyce umożliwia poprzez kurs na elektryka, który może odbyć się w ośrodku wyznaczonym przez Grupy Kena, mieście Głubczyce albo w innej lokalizacji na terenie Polski, dogodnej dla klienta.

Głubczyce - Uprawnienia elektryczne G1
Głubczyce - Uprawnienia Energetyczne G2

Głubczyce – Uprawnienia Energetyczne

Uprawnienia typu G2

Grupa Kena organizuje także profesjonalne kursy na uprawnienia energetyczne w Głubczycach dla ciepłowników i osób zajmujących się eksploatacją oraz dozorowaniem urządzeń, instalacji czy sieci energetycznych, w tym np. palaczy. Uprawnienia G2 dają m. in. możliwość obsługi instalacji, turbin czy kotłów parowych na różnego rodzaju paliwa o mocy ponad 50 kW, sprężarek o mocy powyżej 20 kW albo piece przemysłowe (powyżej 50 kW). Kursy i szkolenia energetyczne w Głubczycach odbywają się w siedzibie klienta. Uprawnienia energetyczne G2 są ważne przez okres 5 lat, później wymagane jest ich sukcesywne odnawianie oraz wzbogacanie wiedzy branżowej. Zdobyta w Głubczycach wiedza teoretyczna i doświadczenie praktyczne – pozwalają na nadanie przez państwową komisję uprawnień typu G2, dzięki którym można wykonywać obsługę, konserwację, remonty oraz montaże w obrębie sieci przetwarzających ciepło.

Głubczyce – Uprawnienia gazowe

Uprawnienia typu G3

Głubczyce to miejsce, w którym Grupa Kena przeprowadza kompleksowe szkolenia na uprawnienia gazowe, ale kursy G3 z powodzeniem mogą odbyć się też poza województwem opolskim (w siedzibie zamawiającego). Uprawnienia G3 dotyczą eksploatacji i dozoru urządzeń/instalacji/sieci związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłem, magazynowaniem i zużywaniem paliw gazowych. Kursy i szkolenia gazowe w Głubczycach dedykowane są dla osób, które chcą zdobyć bądź odnowić uprawnienia G3, umożliwiające obsługiwanie, konserwowanie, modernizację i/lub nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową. Uprawnienia gazowe w Głubczycach, dają możliwość pracy m. in. z urządzeniami do produkcji, uzdatniania, rozlewu czy magazynowania paliw gazowych, obsługi rozdzielczych sieci gazowych o ciśnieniu do 0,5 MPa i przesyłowych sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa oraz innych instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej/poniżej 5 kPa. Uprawnienia gazowe wydawane są w Głubczycach na 5 lat. Uprawnienia G3 skierowane są także dla pracowników zajmujących się obsługą urządzeń/instalacji na gazy techniczne w szpitalach.

Głubczyce - Uprawnienia gazowe G3