Więcej o uprawnieniach G1, G2 i G3!

Zdobądź lepszą pracę dzięki uprawnieniom  G1, G2 lub G3!

Zastanawiasz się jak zdobyć lepszą pracę? Dzięki ukończonym szkoleniom staniesz się atrakcyjnym pracownikiem na rynku pracy. Aby zdobyć uprawnienia należy zapisać się na odpowiedni kurs typu  G1, G2 lub G3. Jak wyglądają kursy elektryczne, energetyczne, gazowe?

Kursy trwają 1-2 dni. Po ich zakończeniu przeprowadzany jest egzamin przed komisją państwową wydającą uprawnienia elektryczne, energetyczne, gazowe. Warto zaznaczyć, że wydawane uprawnienia tzw. G1, G2 i G3 nie są ważne bezterminowo. Ich ważność wynosi 5 lat. Po tym okresie należy odnowić posiadane uprawnienia. Zgodnie z obowiązującym prawem otrzymane uprawnienia są ważne nie tylko na terenie Polski, ale także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Dzieje się tak na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych w ramach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uznanie polskich uprawnień w tych krajach wymaga jednak uzyskania potwierdzenia kwalifikacji w kraju, w którym mamy zamiar zajmować się eksploatacją sieci oraz urządzeń.

Grupa KENA prowadzi profesjonalne szkolenia typu G1, G2 i G3 czyli dające uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Warto podkreślić, że jako jedna z niewielu firm w Polsce umożliwiamy zdobycie absolutnie pełnego zakresu uprawnień typu G1 (grupa 1 – pkt. 1-10), typu G2 (grupa 2 – pkt. 1-10) typu G3 (grupa 3 – pkt. 1-10). Sprawdź nas! Do zobaczenia na kursie!

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.