Uprawnienia – G1 elektryczne, G2 energetyczne, G3 gazowe
Rybnik

Aktualne kursy zawodowe

Kursy i szkolenia elektryczne, energetyczne, gazowe w Rybniku

typu G1, G2 i G3

Uprawnienia SEP Rybnik - szkolenia Grupa Kena

Kursy i szkolenia elektryczne, energetyczne i gazowe w Rybniku to świetny sposób, aby przebranżowić się albo poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Nowe umiejętności zwiększają atrakcyjność na rynku pracy. Wystarczy jedynie ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin zawodowy. GrupaKena od wielu lat organizuje kursy i szkolenia elektryczne (typu G1), kursy i szkolenia energetyczne (typu G2) a także kursy i szkolenie gazowe (typu G3). Wykwalifikowana kadra w prosty i przejrzysty sposób przekazuje wiedzę, korzystając nie tylko z doświadczenia, ale nowoczesnych metod nauczania. Rybnik to miejsce, w którym kursy i szkolenia trwają zaledwie jeden dzień. Nie są drogie, co jeszcze bardziej zwiększa ich atrakcyjność. Są organizowane dla osób indywidualnych, jak i grup pracowników z danego zakładu pracy. O tym, że GrupaKena jest właściwym adresem, pod który warto trafić, świadczą nie tylko opinie zadowolonych klientów, ale prestiżowa nagroda Orły Kształcenia, przyznawana firmie w latach 2018-2021.

Rybnik – Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia typu G1

Uprawnienia elektryczne w Rybniku to jeden ze sposobów na podniesienie kwalifikacji zawodowych. Dają kwalifikacje do pracy z urządzeniami, instalacjami oraz sieciami wytwarzającymi, przesyłającymi, przetwarzającymi oraz zużywającymi energię elektryczną. Pozwalają na działanie w zakresie obsługi, montażu, remontów oraz dozoru kontrolno-pomiarowego urządzeń i sieci mających napięcie znamionowe powyżej 1 kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW czy elektrycznych sieci trakcyjnych. Gdzie uzyskać uprawnienia G1? Na Śląsku dobrym miejscem jest Rybnik, gdzie kursy na elektryka organizuje GrupaKena. Ze szkolenia może skorzystać zawodowy elektryk, który chce odnowić ważność kwalifikacji, jak i osoba, która zamierza poszerzyć zakres umiejętności lub zdobyć zupełnie nowe. Na kurs elektryka może zapisać się każdy, kto ukończył 18 lat i posiada co najmniej wykształcenie podstawowe. Kursy elektryczne w Rybniku przygotowują do egzaminu państwowego i pozwalają uzyskać uprawnienia ważne przez 5 lat.

Rybnik - Uprawnienia elektryczne G1
Rybnik - Uprawnienia Energetyczne G2

Rybnik – Uprawnienia Energetyczne

Uprawnienia typu G2

Uprawnienia energetyczne w Rybniku to świadectwo kwalifikacyjne wydawane osobom eksploatującym urządzenia, instalacje i sieci stosowane w branży ciepłowniczej. Upoważniają do ich obsługi, montażu, konserwacji i modernizacji. Pozwalają też wykonywać czynności kontrolno-pomiarowe. W ten sposób zwiększają konkurencyjność na rynku pracy i pomagają znaleźć dobrze płatne zatrudnienie. Aby je zdobyć, wystarczy zapisać się na kursy i szkolenia energetyczne, które organizuje w Rybniku GrupaKena. Wykwalifikowana kadra dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować słuchaczy do egzaminu państwowego, po zdaniu którego otrzymują oni uprawnienia G2 na 5 lat. Nowoczesne metody kształcenia pozwalają maksymalnie ograniczyć czas trwania kursu. Aby wziąć udział w szkoleniu nie trzeba posiadać wykształcenia kierunkowego. Wymogiem jest pełnoletność i ukończenie szkoły podstawowej. Kwalifikacje są ważne na terenie Polski i całej Unii Europejskiej, dzięki czemu pozwalają podjąć pracę w kraju lub za granicą.

Rubnik – Uprawnienia gazowe

Uprawnienia typu G3

Uprawnienia gazowe w Rybniku pozwalają na pracę w zakresie eksploatacji, dozoru, modernizacji, montażu, konserwacji czy czynności pomiarowych urządzeń, instalacji i sieci magazynujących, przesyłających i przetwarzających paliwa gazowe. Uprawnienia G3 gwarantują zdobycie kwalifikacji umożliwiających m.in. eksploatację gazociągów przesyłowych, tłoczni gazu, stacji redukcyjnych, kotłów opalanych gazem, gazociągów rozdzielczych, instalacji gazowych i aparatury kontrolno-pomiarowej. Aby je zdobyć wystarczy zapisać się oraz zaliczyć kursy i szkolenia gazowe, które organizuje GrupaKena. Na Śląsku dogodnym miejscem kształcenia jest między innymi Rybnik. Wykwalifikowana kadra od lat organizuje kursy pozwalające zdobyć uprawnienia gazowe i solidnie przygotowuje do egzaminu składanego przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Jego pozytywny wynik oznacza uzyskanie stosownych uprawnień na 5 lat. Aby zapisać się na kursy gazowe w Rybniku wystarczy mieć ukończone 18 lat i co najmniej wykształcenie podstawowe.

Rybnik - Uprawnienia gazowe G3